Drevokazné huby

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy

Drevomorka domáca [Serpula lacrymans]

Plodnice drevomorky do dĺžky až 1,5m.

Je najnebezpečnejším škodcom na dreve zabudovanom „pod strechou“, teda vnútri stavby. Rastie predovšetkým v pivniciach, na prízemí, pod podlahami, na záklopoch, ale v priaznivých podmienkach aj na stropných trámoch, osteniach, zamurovaných drevených konštrukciách aj na krovoch stavieb. Pri „hľadaní potravy“ prerastá aj tehlovým murivom a dokonca aj pórovitým betónom. Je schopná sa šíriť medzi betónom a krytinou z PVC a aj pod dlažbou. Podmienky pre život má skromné. Malý pohyb vzduchu, prítmie, teplotu nepresahujúcu 30°C, vlhkosť málo nad 19%. To z nej činí najmenej náročnú hubu na konkrétnu vlhkosť v mieste, ale tiež je jedinou, ktorá si svojimi „povrazcami“ risomorfami) dokáže priviesť potrebnú vodu z iných miest svojho rastu. Toto všetko pri možnom šírení „risomorf„ 2m a aj viac za rok. Skutočný postrach z hororových filmov. Drevomorka vytvára biele, skôr sivobiele povrchové povlaky mycélia a pri vhodných podmienkach tvorí rozliate, nepravidelné oválne červenohnedé plodnice s bielymi okrajmi o priemere až 30 cm, hrúbky 3 cm. Vytvára hnedú hnilobu dreva, ktoré sa v konečnej fáze rozpadá na kocky a v konečných dôsledkoch až na drevný prach.

Chrastavka pivničná [Coniophora puteana]

Napadá predovšetkým drevo, ktoré je v kontakte s mokrými múrmi, mokrou zeminou, parou. Veľmi rýchlo sa šíri tam, kde je vlhkosť dreva nad 40%. Vytvára hnedú hnilobu dreva, ktorá sa postupne rozpadá na kocky, ktoré sú menšie než u drevomorky, neskôr až na drevný prach. Chrastavka pivničná sa ťažko identifikuje, pretože má málo povrchového mycélia a plodnice vytvára lez vzácne.

Trámovka [Gloeophyllum sp.]

Spôsobuje veľké škody na väčšine stavebných dielcov vo vonkajšom prostredí. Pod strechou a na miestach, kam dlhodobo zateká. Na vonkajších rámoch a krídlach okien. Vnútri dreva vzniká hnedá hniloba, pričom aj pri veľkom spráchnivení dreva zostáva vonkajší povrch neporušený.

Pórnatka Vaillantova [Poria vaillanti]

Napáda predovšetkým drevo ihličnanov. Vyskytuje sa vo vlhkých priestoroch, napr. chlievoch, baniach a pod.

Čechračka pivničná [Paxillus panuoides]

Rastie na dreve zabudovanom vo vonkajšom prostredí, ale aj v tmavých a vlhkých stavbách na podlahách a konštrukciách.

Trudnatec ružový [Formitopis rosea]

Škodí na smrekovom zabudovanom dreve vo vyšších horských polohách, v drevených stavbách, kam dlhodobo zateká. Drevo ním napadnuté sa rozpadá vo veľkých kusoch až na prach.

Prečo si vybrať práve nás?

  • Kompletná ochrana dreva od jediného dodávateľa
  • Technický servis
  • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
  • Certifikáty vydané TZÚS Praha
  • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
  • Štandardná záruka 5 rokov,
    na určité technológie aj 50 rokov
  • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.