Vysokotlaková injektáž

Sme špecializovaná firma, ktorá ako prvá v ČR zaviedla hĺbkovú vysokotlakovú injektáž. Sme jedna z mála firiem, ktorá používa na likvidáciu okrem mikrovlnnej technológie tiež spomínanú hĺbkovú vysokotlakovú injektáž.

Výrobca tejto technológie je spoločnosť MABI. Jedná sa o francúzsku spoločnosť, ktorá sa zaoberá likvidáciou biotických a aniobiotických škodcov už 45 rokov a ako jediná má tiež túto technológiu patentovanú a certifikovanú.

Vysokotlaková injektáž napadnutého miesta má jednu obrovskú výhodu pred mikrovlnnou technológiou. Najväčšou výhodu je dlhodobá sanácia (v rádoch desiatok rokov).

Injektované miesto je napustené chemickým insekticídom, ktorý sa vstrebe do daného materiálu a zostane tam nastálo. Takže materiál je naimpregnovaný a škodca sa na danom mieste už nikdy neobjaví. 

Technológia vysokotlakovej injektáže sa používa prevažne tam, kde majiteľ nehnuteľnosti nemôže zaručiť celoročnú vlhkosť menšiu než 19%. Ak sa nepodarí zaručiť nižšiu vlhkosť, tak sa drevomorka vráti, a majiteľ bude musieť vynaložiť ďalšie náklady na jej likvidáciu a skutočne to nie je žiadna lacná záležitosť. 

Sú to väčšinou chalupy, rekreačné sídla, chaty, jednoducho všade tam, kde sa celoročne nevykuruje (netemperuje). Ďalšie nehnuteľnosti sú podpivničené domy, nehnuteľnosti zapustené do svahu, zle odizolované nehnuteľnosti, nehnuteľnosti, kde sa v konštrukcii používa drevo, atď...

Ďalšie výhody tlakovej injektáže je o 90% nižšia spotreba elektrickej energie, ako u mikrovlnného ožarovania. Niekedy spotreba energie pri mikrovlnnom ožarovaní môže byť až v rádoch tisícov. (1500 Eur na likvidáciu cca 150m2 muriva). Na pripojenie mikrovlnnej technológie je treba 380/32A, čo niektoré chatky a rekreačné domy nemajú. Vysokotlaková injektáž potrebuje iba pripojenie na 220/16A.

Ďalšou výhodou tlakovej injektáže je to, že pri realizácii sanácií môžu zákazníci nehnuteľnosť plne využívať, na rozdiel od mikrovlnnej technológie. Pri mikrovlnnom ožarovaní musí dôjsť k odkláňaniu lúčov a nie vždy je to stopercentné, teda zákazníkom sa neodporúča pohybovať sa po dobu sanácie po nehnuteľnosti.

V niektorých prípadoch však nie je možné tlakovú injektáž použiť a musí byť použitá mikrovlnná technológia. Väčšinou sa mikrovlnná technológia používa v 30%, vysokotlaková injektáž v 60% a u zvyšných zákaziek používame obe technológie.

Ďalšou výhodou vysokotlakovej injektáže je rýchlosť. Tlaková inejktáž je rýchlejšia zhruba o 2/3, než mikrovlnné ožarovanie. Pri výbere sanácie sa však musia zohľadniť všetky okolité vplyvy. To je rozhodujúcim faktorom.

Počet injektážnych dier na meter štvorcový je daný materiálom (tehla, betón, drevo...), veľkosťou injektážneho pakra a závažnosti napadnutia daným škodcom.

Sme prvá a jediná firma v Českej republike, ktorá používa túto najmodernejšiu metódu od certifikovaného francúzskeho výrobcu, ktorý sa sanáciou a likvidáciou biotických a aniobiotických škodcov zaoberá už vyše 30 rokov.

Cena vysokotlakovej injektáže je rovnaká ako u mikrovlnnej technológie.

Prečo si vybrať práve nás?

  • Kompletná ochrana dreva od jediného dodávateľa
  • Technický servis
  • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
  • Certifikáty vydané TZÚS Praha
  • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
  • Štandardná záruka 5 rokov,
    na určité technológie aj 50 rokov
  • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.